قلب

  • تحقیق جدید نشان می‌دهد که رژیم‌های گیاهخواری و وگان به بهبود عوامل خطرساز متابولیک قلبی، مانند افزایش چربی‌ها، قند…

    ۴
  • بیماری‌های قلبی - عروقی، اولین عامل مرگ در جهان به حساب می‌آید و تغذیه در کاهش ابتلا به این بیماری‌ها نقش بسزایی دارد.

    ۲
۱