پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی با شماره مجوز 82827 از شهریورماه 1386 فعالیت خود را با تمرکز بر حوزه‌های سیاست و اقتصاد، آغاز کرده است.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس مینا رزاقی

سردبیر: سیّدمجتبی جلال‌زاده

آدرس پست الکترونیک: info@asrhamgaraei.ir