گواهینامه و کارت ملی

تعرفه صدور گواهینامه و کارت ملی مشخص شد

تعرفه صدور گواهینامه و کارت ملی مشخص شد

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تعرفه صدور گواهینامه هوشمند مبلغ ۷۵۰ هزار ریال اعلام شده است.

بر همین اساس، ثبت‌نام کارت ملی هوشمند (برای اولین بار) مبلغ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال، صدور شناسنامه در مهلت قانون ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال، تغییر نام و نام خانوادگی در نوبت اول با تجویز سازمان مبلغ 4,000,000 ریال، صدور گواهی ازدواج و طلاق مبلغ 1,500,000 اعلام شده است.

همچنین مبلغ تعویض کارت هوشمند ملی (ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و...) به استثنای اشتباه مامور، 1,450,000 ریال اعلام شده است.

ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(تا ۳ ماه) و صدور شناسنامه، 1,500,000 ریال تعیین شده است.

مطابق قانون بودجه اعلام شده، هزینه انگشت نگاری اتباع ایرانی، 200,000 ریال و صدور، تعویض و تمدید گذرنامه برای تمامی سنین 4,000,000 ریال اعلام شده است.

نظر شما