سربازان متاهل | معافیت سربازان متاهل

شرایط معافیت سربازان متاهل چیست؟

شرایط معافیت سربازان متاهل چیست؟

بند مربوط به معافیت خدمت سربازی برای مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر و مشمولان بالای ۳۵ سال دارای دو فرزند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.

سردار تقی مهری با بیان اینکه معافیت مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر، از تاریخ اول خرداد ماه سال گذشته اجرا شده است، اظهار کرد: تمام سربازان وظیفه حین خدمت که دارای چهار فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی می توانند از انجام خدمت سربازی معاف شوند. همچنین سربازان وظیفه دارای سه فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام از انجام خدمت این دوره، معاف هستند.

او توضیح داد: ملاک عمل برای رسیدگی به درخواست سربازان وظیفه اعم از سربازان عادی، امریه و طلاب سند رسمی ازدواج و شناسنامه پدر و تاییدیه ثبت احوال است.

او تاکید کرد: سازمان وظیفه عمومی پس از بررسی و تأیید شرایط سربازان ترخیص شده، کارت معافیت را صادر و در صورتی که شرایط احراز نشود، برای ادامه خدمت، فرد به یگان خدمت معرفی می‌شود.

او افزود: همچنین کارکنان وظیفه متأهل حین خدمت که واجد شرایط معافیت نیستند، می‌توانند علاوه بر دو ماه کسر خدمت تأهل، برای فرزند اول از سه ماه کسر خدمت، برای فرزند دوم از چهار ماه و برای فرزند سوم از پنج ماه کسر خدمت بهره‌مند شوند.

نظر شما