بازنشستگان کارگری | وام بازنشستگان کارگری

خبر مهم درباره وام بازنشستگان کارگری

خبر مهم درباره وام بازنشستگان کارگری

ظاهراً مبلغ وام بازنشستگان کارگری افزایش یافته است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که مبلغ وام ضروری بازنشستگان کارگری در سال جدید افزایش یافته است؛ ظاهراً قرار است مبلغ این وام ۳۰ میلیون تومان باشد.

پرداخت وام ضروری بازنشستگان کارگری از اواخر خردادماه آغاز می‌شود و ثبت نام آن غیرحضوری خواهد بود؛ اولویت پرداخت با افرادی‌ست که تاکنون وام نگرفته‌اند.

 

نظر شما