بازنشستگان

اعلام جزییات واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان |پرداختی جدید به بازنشستگان از این ماه

اعلام جزییات واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان |پرداختی جدید به بازنشستگان از این ماه

پرداخت مستمری اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی از بیستم آغاز شده و افزایش حقوق این افراد ۲۲ درصد + ۶۹۰هزار تومان است.

اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد 

حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی داریم که حقوق آن‌ها از سازمان دریافت می‌شود. ۳۶۰ کانون استانی و شهرستانی داریم و ۳ هزار نفر هیئت‌مدیره‌های کانون هستند. پیگیری امور مشکلات بازنشستگان صندوق و قوانین و خدماتی و رفاهی از مهمترین وظیفه ماست.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: هر ساله محاسبات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می‌گیرد و امسال نیز همین روند ادامه می‌یابد و متناسب با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کند.​

پرداخت مستمری اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی از بیستم آغاز شده است.

خبر داغ برای افزایش حقوق بازنشستگان 

معوقات فروردین نیز بنابر گفته مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، در خردادماه پرداخت خواهد شد.

یک فعال حوزه کارگری با توجه به اینکه اصلاح اساسنامه تاثیر فوق العاده ای در کاهش مشکلات آنان دارد افزود:مسئولین کانون بازنشستگان نسبت به اصلاحات بندهای دستورالعمل اساسنامه اقدام نمایند تا همگان به  صداقت و پاکدستی کانون عالی  آگاه شوند.

سعید تبریزیان فعال حوزه کارگری گفت: اساسنامه کانون عالی بازنشستگان نواقص قانونی دارد که باید اصلاح شود.

سعید تبریزیان فعال حوزه کارگری گفت:وجود نواقص در اساسنامه کانون عالی بازنشستگان بستر مناسبی برای بروز تخلفات است.

کانون عالی بازنشستگان برای خروج از این وضعیت موظف است اصلاح وتغییر دستورالعمل اساسنامه را  در دستور کار خود قرار دهد

او افزود: ضمنا مهمترین تغییری که باید انجام شود، تغییر سرفصل دستورالعمل است و به همین خاطر کانون بازنشستگی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و فصل اول تعاریف منظور از کانون در دستورالعمل ذکر بشود کانون های بازنشستگی « َو » مستمری بگیران تامین اجتماعی .

تبریزیان ادامه داد:علاوه بر این در فصل دوم کلیات آن قسمت که نوشته حفظ حقوق منافع مشترک پیگیری حل مشکلات رفاهی و اجتماعی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی|،در فصل دوم جدول تعداد کارمندان کانون ها براساس تعداد عضوی که دارد تدوین شود و تبصره هزینه حقوق و مسائل مالی آنها سازمان مکلف است پرداخت نماید در نظر گرفته شود.

او علاوه بر این گفت: در فصل دوم تبصره ماده۴ اضافه شود مستمری بگیران کارمندان مشمول تامین اجتماعی و مدیران و کارگران می توانند از سوی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی نسبت به تاسیس نمایندگی کانون  بلا مانع است   .

تبریزیان معتقد است: حداکثر اعضا هیئت مدیره دو دوره در دستورالعمل قید گردد و از موروثی شدن افراد درکانون ها جلوگیری شود.میزان تحصیلات حداقل دیپلم دردستورالعمل و اساسنامه در نظر گرفته شود.

 او همچنین تاکید دارد:در قسمت انحلال، از بین بازنشستگان در مجمع  سه نفر آگاه انتخاب و جایگزین تیم هیئت مدیره قبل شوند تا کسب تکلیف قطعی بعمل آید. در دستورالعمل حداکثر سن جهت کاندیدا شدن ۶۵ سال قید شود.

تبریزیان در ادامه اصلاحات پیشنهادی گفت:در دستورالعمل ایجاد دفاتر مالی حسابرسی در کانون ها قید و دیگر موارد که بایدکارشناسان بند به بند دستورالعمل را بخوانند و نسبت به اصلاح آن کانون عالی اقدام نماید.

 او با توجه به اینکه اصلاح اساسنامه تاثیر فوق العاده ای در کاهش مشکلات آنان دارد افزود:مسئولین کانون بازنشستگان نسبت به اصلاحات بندهای دستورالعمل اساسنامه اقدام نمایند تا همگان به  صداقت و پاکدستی کانون عالی  آگاه شوند.

اعلام جزییات واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد:

از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری‌های بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده است، برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری موضوع مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش می‌یابد به نحوی که مجموع دریافتی مستمری‌بگیران با احتساب افزایش مذکور و کمک هزینه‌های جنبی عائله‌مندی، اولاد، تأمین معیشت و مسکن کمتر از یکصد میلیون و نهصد و شصت و یک‌هزار و پانصد و شصت (۹۶۱،۵۶۰، ۱۰۰) ریال نباشد.

همچنین مستمری مشمولین از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش یافته و به نسبت از مزایای جنبی مذکور برخوردار خواهند شد. مستمری دریافت‌کنندگان بالاتر از حداقل به میزان بیست و دو درصد (۲۲%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به علاوه مبلغ ثابت شش میلیون و نهصد هزار و هفتصد و هشتاد (۷۸۰، ۶،۹۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

نظر شما