کره جنوبی | رئیس جمهور کره جنوبی

تصاویر | رئیس جمهور کره جنوبی درحال آشپزی!

تصاویر | رئیس جمهور کره جنوبی درحال آشپزی!

یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، در کنفرانس مطبوعاتی «دعوت شام رئیس جمهور» حضور یافت.

او در فضای چمن ساختمان دفتر ریاست جمهوری در یونگسان سئول رول تخم مرغ درست کرد و کنفرانس مطبوعاتی خود را به شیوه‌ای متفاوت برگزار کرد.

رئیس جمهور کره جنوبی درحال آشپزی

رئیس جمهور کره جنوبی درحال آشپزی

رئیس جمهور کره جنوبی درحال آشپزی

رئیس جمهور کره جنوبی درحال آشپزی

رئیس جمهور کره جنوبی درحال آشپزی

رئیس جمهور کره جنوبی درحال آشپزی

رئیس جمهور کره جنوبی درحال آشپزی

رئیس جمهور کره جنوبی درحال آشپزی

منبع: اطلاعات آنلاین

نظر شما