توت | چیدن توت

تصویری جالب از چیدن توت توسط مردم در تهران

تصویری جالب از چیدن توت توسط مردم در تهران

تصویری جالب از چیدن توت از درخت‌های خیابان‌های تهران توسط مردم را مشاهده کنید.

با اینکه حالا بخش‌ زیادی از توتستان‌ها در فرایند توسعه ناموزون شهری در دهه‌های گذشته، جای خود را به خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و ساختمان‌های کوچک و بزرگ داده‌اند و جای درختان توت در پایتخت خالی شده، اما هنوز هم در همین روزهای اردیبهشتی در جای‌جای این شهر بزرگ پر از آدم‌هایی است که زیر درختان توت معابر، روی نوک پا بلند می‌شوند و دانه‌دانه توت‌های شیرین را پیش از افتادن روی زمین، می‌چینند.

چیدن توت

منبع:چندثانیه

نظر شما