روانشناسی عشق | شخصیت شناسی

کارهایی که همه مون بعد از انجامش پشیمون میشیم!

کارهایی که همه مون بعد از انجامش پشیمون میشیم!

پشیمانی جزئی از زندگی است اما گاهی اوقات انجام این کارها تاثیری روی شما می‌گذارد که باعث میشود پشیمانی بخش بزرگی از زندگیمان را تشکیل دهد.

تجربه تلخ پشیمانی بیشتر مواقع به واسطه رفتار یا گفتار نادرستی است که تحت فشار موقعیت از ما سر زده و ما را دچار پشیمانی می‌کند. احساس پشیمانی که حتی تا مدت‌ها ذهن و روح ما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد گاها بدلیل اشتباهی ایجاد می شود که مقصر اصلی آن خودمان هستیم.

آنچه بیش از همه ما را دچار این شرایط ناخوشایند می‌سازد مواردی است که در ادامه این مطلب از عصر همگرایی برایتان لیست شده است.

بی احترامی به مادر یا پدر

پدر و مادر به جرات با ارزش ترین دارایی همه ما هستند و ارزششان را با تمام وجود می‌توانیم درک کنیم که یکی از نشانه‌های این درک علاقه‌ای است که با تمام وجود نسبت به آنها در درون خود داریم و هر بار با رفتار یا گفتارمان موجب ناراحتی آنها می‌شویم حساس پشیمانی زجرآوری به سراغمان می‌آید که تا مدت‌ها رهایمان نمی‌کند. افرادی که تجربه این مورد را دارند بدون شک آن را یکی از بدترین نوع پشیمانی توصیف می‌کنند.

تماس یا پیامکی که در عصبانیت انجام می‌شود

بارها این جمله را شنیده‌اید که در هنگام عصبانیت تصمیمی نگیرید، سخنی نگویید و کاری انجام ندهید چرا که نتیجه‌ای جز پشیمانی ندارد. مواقعی که با شنیدن یک حرف از سوی دیگری یا اطلاع از کار اشتباه او دچار خشم و عصبانیت می‌شوید هرگز برای برخورد با آن شخص تماس نگرفته و پیامی برایش ارسال نکنید.

بهتر است اجازه دهید خشم شما فروکش کند و بعد این ارتباط را برقرار کنید، چرا که انجام این کار در هنگام عصبانیت بدون شک نتیجه‌ای جز پشیمانی و حتی تبعات بزرگتر ندارد.

بعد از شکستن دل همسر

در جریان زندگی مشترک دعوا و بحث میان زن و شوهر امری طبیعی است که برای تمام زوجین اتفاق می‌افتد ولی اینکه در جریان این بحث‌ها چگونه گفتار و رفتار خود را کنترل کنیم اهمیت دارد. یکی دیگر از پشیمانی‌هایی که در این لیست می‌توان آن را گنجاند پشیمانی است که بعد از شکستن دل همسر به واسطه گفتن حرفی ناخوشایند یا انجام عملی نامناسب در شما ایجاد می‌شود.

دعوا با فرزندتان

گاهی به واسطه رفتار نادرستی که از فرزندمان سر می‌زند از کوره در می‌رویم؛ بر سرش فریاد زده یا حتی تنبیهش می‌کنیم. در آن لحظه به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت عصبی شدید متوجه رفتارمان نیستیم اما بلافاصله بعد از گذشت زمان کوتاهی حس پشیمانی عذاب آوری به سراغمان می‌آید که حاضریم برای رها شدن از آن به هر شکلی رفتارمان را برای فرزندمان جبران کنیم.

سخن گفتن وقتی باید سکوت کنیم

یکی دیگر از انواع پشیمانی هایی که غلب به سراغمان می‌آید به دلیل حاضر جوابی در مواقعی است که باید سکوت می‌کردیم؛ چرا که در آن شرایط سکوت بهترین عمل بود و به نفع خودمان شرایط را قم می‌زد اما به واسطه قالب شدن خشم و عصبانیت از کنترل زبان خود عاجز شده و صحبتی کردیم که نه تنها تاثیر مثبتی نداشته بلکه ارزش و شأن خودمان را به واسطه آن صحبت کمتر کرده‌ایم و حالا بعد از این حاضر جوابی نادرست پشیمان و نگران بی‌ارزش شدنمان هستیم. یعنی نه تنها با صحبت نابجایمان اتفاق خوبی نیفتاده بلکه حالا دچار حال بد دیگری شده‌ایم.

نظر شما