فرودگاه | فرودگاه جیرفت

فرودگاهی برای خواستگاری!

فرودگاهی برای خواستگاری!

تصویری از میز و صندلی‌های فرودگاه جیرفت خبرساز شد.

یکی از سوژه‌های جدید شبکه‌های اجتماعی در چند روز اخیر، تصویری از میز و صندلی‌های فرودگاه جیرفت است که از زمین تا آسمان با صندلی‌های فرودگاه‌ها توفیر دارد.

همانطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، این فرودگاه به‌جای صندلی‌های فلزی معمول، به مبلمان استیل مجهز شده است! یکی از کاربران فضای مجازی این عکس را منتشر کرده و نوشته: «عاشق صندلی‌های فرودگاه جیرفت شدم، حس می‌کنی اومدی خواستگاری!» ما هم فکر می‌کنیم هرکدام از مسئولان فرودگاه هرچه در خانه داشته آورده و دور هم فرودگاه درست کرده اند! چون هر جور حساب کنی، این مبلمان به این فضا نمی‌آید.

فرودگاه جیرفت

 

نظر شما