میمون | ازدواج ۲ میمون

تصاویر | ازدواج ۲ میمون در باغ وحش تهران!

تصاویر | ازدواج ۲ میمون در باغ وحش تهران!

۵۰ سال پیش مراسمی برای هم قفس شدن دو میمون در باغ وحش تهران برگزار شد.

هفته‌نامه اطلاعات هفتگی شماره ۱۶۸۷ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۳ گزارش مصوری از مراسم دو میمون در باغ وحش تهران منتشر کرد.

ازدواج ۲ میمون در باغ وحش تهران

ازدواج ۲ میمون در باغ وحش تهران

ازدواج ۲ میمون در باغ وحش تهران

ازدواج ۲ میمون در باغ وحش تهران

ازدواج ۲ میمون در باغ وحش تهران

 منبع: اطلاعات آنلاین

نظر شما