بیمه تامین اجتماعی | سوابق بیمه تامین اجتماعی

خبر مهم درباره بیمه اجباری تامین اجتماعی

خبر مهم درباره بیمه اجباری تامین اجتماعی

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: حدود ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر معادل ۷۰ درصد بیمه شدگان در قالب بیمه اجباری تحت پوشش این سازمان قرار دارند.

مهدی شکوری اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی در راستای سیاست‌های کلی نظام در حوزه تامین اجتماعی به پوشش بیمه‌ای کارگران و حقوق بگیران در قالب بیمه اجباری و صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری و سایر اقشار جامعه از جمله زنان خانه دار و دانشجویان در قالب بیمه فراگیر خانواده ایرانی می‌پردازد.

وی با بیان اینکه این سازمان با پوشش بیش از نیمی از جمعیت کشور نقش اساسی در پشتیبانی از نیروی کار و تعمیق احساس امنیت اجتماعی و اقتصادی بر عهده دارد، افزود: حمایت از کارگران و خانواده آنان در برابر بیماری‌ها، حوادث، بیکاری، پیری و از کارافتادگی از وظایف و کارکردهای مهم تامین اجتماعی است.

شکوری افزود: ارائه خدمات درمانی رایگان به کارگران و خانواده آنان و صیانت از نیروی کار در ایام بیکاری با پرداخت بیمه بیکاری و پرداخت تعهدات کوتاه مدت و حمایت‌های بلندمدت(مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان) و همچنین حمایت از کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور از مهمترین خدمات سازمان تامین اجتماعی به کارگران است.

شکوری با اشاره به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی که مقرر می دارد افرادی‌ که‌ به هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ کار می‌کنند مشمول مقررات قانون این و نیز ماده ۱۴۸ قانون کار که کارفرمایان را ملزم کرده نسبت به بیمه کردن کارگران خود نزد سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند، اظهار داشت: ماهیت بیمه کارگران از نوع بیمه اجباری است و کارفرمایان ملزم به بیمه کردن نیروی کار خود از بدو اشتغال هستند.

۷۰ درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی دارای بیمه اجباری هستند

وی در پاسخ به اینکه چه تعداد کارگر از خدمات تامین اجتماعی استفاده می‌کنند، گفت: حدود ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر معادل ۷۰ درصد بیمه شدگان در قالب بیمه اجباری تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار داشته و از خدمات متنوع آن برخوردارند.

شکوری ادامه داد: علاوه بر حمایت‌های درمانی (کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی) و خدمات توانبخشی که در مراکز ملکی به صورت رایگان به بیمه شدگان از جمله کارگران و خانواده آنان ارائه می‌شود، این اقشار از تمامی حمایت ها و تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت سازمان در برابر حوادث و بیماری‌ها، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی و بازماندگان بهره‌مند است.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: تا پایان سال گذشته حدود چهار میلیون و ۶۵۰ هزار نفر تحت عناوین بازنشستگی، ازکار افتادگی و بازماندگان از تعهدات بلند مدت سازمان بهره مند بوده‌اند که به طور متوسط در سال ۱۴۰۲ ماهانه ۳۸ هزار میلیارد تومان به این افراد پرداخت شده است.

شکوری افزود: بیمه شدگان در حوزه تعهدات کوتاه مدت شامل غرامت دستمزد ایام بیماری و حوادث ناشی و غیر ناشی از کار، مرخصی زایمان، وسایل کمک پزشکی، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه مراسم ترحیم و هزینه سفر و اقامت بیمار نیز سال گذشته از خدمات این سازمان بهره بردند و در مجموع ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بیمه شدگان و کارگران مشمول پرداخت شده است.

وی اعلام کرد: علاوه بر تعهدات مذکور، پارسال مبلغ ۱۷ میلیارد تومان نیز به کارگرانی که بدون میل و اراده بیکار شده‌اند، بیمه بیکاری پرداخت شده است.

 

نظر شما