نعیمه نظام دوست | استوری نعیمه نظام دوست

عکس | استوری نعیمه نظام دوست برای مهدی طارمی

عکس | استوری نعیمه نظام دوست برای مهدی طارمی

بازیگر معروف سینما استوری جدیدی منتشر کرد.

نعیمه نظام دوست بازیگر تلوزیون و سینما در واکنش به خداحافظی احساسی مهدی طارمی از پورتو استوری زیر را منتشر کرد.

مهدی طارمی

نظر شما