سفیر کره جنوبی | سفیر کره جنوبی در تهران

ببینید | سفیر کره جنوبی در تهران در کله پزی

ببینید | سفیر کره جنوبی در تهران در کله پزی

سفیر کره جنوبی در تهران برای خوردن کله‌ پاچه به یک «کله‌پزی» رفت.

کیم جون پیو، سفیر کره جنوبی در تهران برای خوردن کله‌ پاچه به یک «کله‌پزی» در تهران رفت. او از این غذای سنتی لذت برد و با عبارت «دمت گرم» از کارکنان کله‌ پزی تشکر کرد.

 

 

نظر شما