هنگام خورد کردن پیاز گریه کنید!

هنگام خورد کردن پیاز گریه کنید!

اشک و سوزش چشم موقع خورد کردن پیاز سبب می‌شود چشم آهسته‌تر پیر شود.

اشک و سوزش چشم موقع خورد کردن پیاز سبب می‌شود چشم آهسته‌تر پیر شود، در بزرگسالی دچار آب مرواردید و پیری چشم نشده و آلودگی و سموم چشم نیز از بین برود.

 

نظر شما