جرائم رانندگی | نرخ های جدید جرائم رانندگی

جزئیات نرخ های جدید جرائم رانندگی

جزئیات نرخ های جدید جرائم رانندگی

بر اساس مصوبه ابلاغی دولت جزئیات نرخ های جدید جرائم رانندگی مشخص شد.

مصوبه هییت وزیران در خصوص اصلاح نرخ جرائم رانندگی به وزارت خانه های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی در تاریخ 13 خرداد ماه از سوی محمد مخبر ابلاغ شد.

در بند یک این مصوبه که به پیشنهاد سه وزارت خانه مذکور تهیه شده، امده است، عناوین و جریمه های مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور درکلیه نقاط از جمله مناطق ازاد به شرح جداول پیوست تعیین می شود.

 

 

نظر شما