ساعت کار ادارات | تغییر ساعت کار ادارات

تغییر ساعت کار ادارات به ۶ صبح تا ۱۳ از فردا

تغییر ساعت کار ادارات به ۶ صبح تا ۱۳ از فردا

براساس مصوبه هیأت دولت، با گرم شدن هوا و افزایش مصرف انرژی، این طرح برای صرفه جویی در مصرف برق اجرا می‌شود.

طبق این مصوبه دمای محیط در ادارات روی دمای آسایش یعنی ۲۴ درجه تنظیم می‌شود. ادارات باید در ساعات کاری مصارف خود را ۳۰ درصد و پس از پایان ساعات کاری ۶۰ درصد کاهش دهند.

 

نظر شما