استوری | استوری یک مقام دولتی

عکس | استوری یک مقام دولتی برای تقدیر از معاونش

عکس | استوری یک مقام دولتی برای تقدیر از معاونش

استوری عجیب استاندار یزد برای تقدیر از معاونش.

استوری عجیب استاندار یزد برای تقدیر از معاون خودش در فضای مجازی خبرساز شده است.

استوری یک مقام دولتی برای معاونش

منبع: چندثانیه

نظر شما