روانشناسی والدین | چرا بچه ها از پدر و مادرشون بدشون میاد؟

روانشناسی والدین | چرا بچه ها از پدر و مادرشون بدشون میاد؟

حس تنفر برخی فرزندان نسبت به پدر و مادر بسیار ناگوار و نگران کننده است. والدین باید برای جلوگیری از بروز این مشکل با دلایل احساس تنفر در فرزندشان آشنا شوند.

تنفر کودکان از پدر و مادر و دلیل سردی رابطه خانوادگی

تنفر از پدر و مادر و نداشتن صمیمیت با والدین، متاسفانه مشکلی رایج است که ریشه در مسائل مختلفی دارد. دلایل اصلی همیشه، پاسخ را به ما میدهند و مهم نیست که این دلایل مربوط به چه موضوعی باشند.

بسیاری از افراد بدون اینکه دلیل این تنفر بدانند، نسبت به پدر یا مادر خود هیچ مهر و محبتی ندارند.

کمبود ارتباط عاطفی

ممکن است که شما به خاطر ترس از پدر و مادر یا به خاطر اختلاف سنی زیاد یا به هر دلیل دیگری احساس نزدیکی با پدر و مادرتان نداشته باشید. بعضی از پدر و مادرها مدام درگیر شغل شان هستند و خیلی وقت نمی کنند با خانواده و فرزندان زمان سپری کنند و همین باعث جدایی و فاصله بین شان می شود، زیرا فرزندان به اندازه کافی با آن ها ارتباط عاطفی ندارند.

سلطه ‌گری

بعضی از پدر و مادرها خودشان را فرمانروای خانه می‌ دانند؛ یعنی به نظرات دیگران اهمیت نمی‌ دهند و در واقع یک نوع استرس در بینِ اعضای خانواده ایجاد می‌ کنند. به طوری که فرزند احساس می‌ کند مدام تحت کنترل قرار می گیرد و همین باعث می شود که با پدر و مادر احساس نزدیکی نداشته باشد و به او حس خوبی پیدا نکند.

آسیب روحی و جسمی

کودکان برای زنده ماندن و زندگی کردن تا یک سن خاصی به پدر و مادر نیاز دارند. اگر از طرف آنها مورد آسیبِ روحی و جسمی قرار بگیرند، قطعاً دیگر حس خوبی نخواهند داشت. مهم تر این که اعتماد به نفسشان هم دچار مشکل می ‌‌شود.

خشونت خانوادگی

بعضی از بچه ها توسط پدر و مادرشان تنبیه می شوند‌. در واقع متهم شدن از طرف پدر و مادر عواقب بسیار زیادی به همراه دارد. زمانی که بچه ها تحت خشونت خانواده قرار بگیرند، دیگر نمی‌ توانند مانند همیشه آن ها را دوست داشته باشند و شاید این حس؛ تبدیل به تنفر در آن ها شود.

در چنین شرایطی باید چه کار کرد؟

در چنین شرایطی تنها راه ممکن؛ این است که افراد از یک روان درمان کمک بگیرند تا بتوانند روی خودشان کار کنند. هم پدر و هم فرزند باید هردو تحت درمانِ مشاور باشند تا بتوانند وضعیت را بهبود بخشند.

نظر شما