رشد ۳ برابری سرمایه گذاری شرکت های بورسی نسبت به سال ۹۶

رشد ۳ برابری سرمایه گذاری شرکت های بورسی نسبت به سال ۹۶

عصرهمگرایی: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه خرده سهامداران باید به موضوع خرید سهام ورود کنند، گفت: سرمایه گذاری در شرکت های بورسی نسبت به سال ۹۶ حدود ۳ برابر شده است.

 

به گزارش عصرهمگرایی، فرهاد دژپسند ، با اشاره به افزایش شاخص های بورس در هفته های ابتدایی سال 98، گفت: ورود شرکت های جدید در بورس باید تسهیل و امکان عرضه دارایی های دولت و بانک ها در بازار سرمایه فراهم شود.

معافیت مالیاتی آن بخش از سود سهام که به حساب سرمایه منتقل می شود، تمدید شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه خرده سهامداران باید به موضوع خرید سهام ورود کنند، افزود: نرخ بازدهی فعالیت های بورسی باید افزایش یافته و معافیت مالیاتی آن بخش از سود سهام که به حساب سرمایه منتقل می شود، تمدید شود تا حجم سرمایه گذاری در بورس بالا رود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، تصریح کرد: با مصوبه معافیت مالیاتی آن بخش از سود سهام که به حساب سرمایه منتقل می شود، سرمایه گذاری شرکت های بورسی نسبت به سال 96 حدود 3 برابر شده است./خانه ملت